ตำนานรักแม่สื่อจอมวุ่น Ms. Cupid in Love 2022

เรื่องย่อ : ตำนานรักแม่สื่อจอมวุ่น Ms. Cupid in Love 2022 
เรื่องราวของเทพไป่เหยี่ยน ที่ถูกเนรเทศลงมายังโลกมนุษย์เนื่องจากไปรบกวนพรหมลิขิตการแต่งงานของมนุษย์โดยไม่ได้ตั้งใจ เขาตกลงมาจากฟากฟ้าและชนเข้ากับซ่างกวนหย่า เจ้าของสำนักแม่สื่อ เรื่องราววุ่น ๆ พร้อมกับตำนานรักดั่งเทพนิยายกำลังจะเกิดขึ้น

 

 

Ms. Cupid in Love 2022 
The story of the god Bai Yan Deported to the human world for inadvertently disturbing the destiny of human marriage. He fell from the sky and crashed into Shangguanya. media office owner A tumultuous story with a fairy-tale love story is about to happen.

 

戀愛中的丘比特女士 2022
白炎神因無意中擾亂了人類婚姻的命運而被流放人間的故事。他從天而降,墜入上官崖。媒體辦公室老闆 一個帶有童話般愛情故事的喧囂故事即將發生。