Mickey Blue Eyes มิคกี้ บลูอายส์ รักไม่ต้องพักคนฉ่ำรัก (1999)

Mickey Blue Eyes มิคกี้ บลูอายส์ รักไม่ต้องพักคนฉ่ำรัก (1999)
ผู้จัดงานประมูลชาวอังกฤษขอลูกสาวของมาเฟียมาเฟีย แต่ดันตระหนักว่าจะมีการขอ “ความโปรดปราน” บางอย่างจากเขา

 

 

 

 

Mickey Blue Eyes มิคกี้ บลูอายส์ รักไม่ต้องพักคนฉ่ำรัก (1999)
An English auctioneer proposes to the daughter of a Mafia kingpin, only to realize that certain “favors” would be asked of him.