จะกี่ครั้งก็ยังรักนาย Love in a loop 2022 บรรยายไทย

เรื่องย่อ : จะกี่ครั้งก็ยังรักนาย Love in a loop 2022 
ไป๋เจินเซี่ยง เจ้านายปากร้ายจอมหลงตัวเอง ด้วยความจงเกลียดจงชังของพนักงานทำให้เขาต้องตายด้วยวิธีหลากหลายรูปแบบนับครั้งไม่ถ้วน ทุกครั้งที่เขาตาย เวลาในขณะนั้นจะถูกรีเซ็ต ทำให้พนักงานอย่าง หลี่ลู่ตัว ติดอยู่ในห้วงเวลา เพื่อหลุดพ้นจากห้วงเวลานี้ ลู่ตัวจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องใกล้ชิดกับไป๋เจินเซี่ยงที่ทำให้เธอเป็นบ้าได้ตลอดเวลา เธอต้องพยายามช่วยเหลือ และเปลี่ยนแปลงเขาอย่างสุดกำลัง จนในที่สุดก็ตกหลุมรักเขา

 

Love in a loop 2022 
Bai Zhenxiang Narcissistic stubborn boss With his staff's hatred, he had to die in countless ways. every time he dies The current time will be reset. This caused an employee like Li Lu Tuo to be stuck in time. to escape from this moment Lu Tuo inevitably had to be so close to Bai Zhenxiang, who had driven her crazy all the time. She must try to help. and transformed him with all his might until finally falling in love with him.

 

 

愛在循環 2022
白振翔 自戀的倔強老闆 帶著員工的仇恨,不得不死了無數次。每次他死時,當前時間都會被重置。這導致像李路拓這樣的員工被時間卡住了。陸拓想要逃離這一刻,必然要和一直讓她抓狂的白振香靠得這麼近。她必須設法提供幫助。並竭盡全力改造他,直到最終愛上他。