ยอดรักนักแปล Les Interprètes 2016

เรื่องย่อ : ยอดรักนักแปล Les Interprètes 2016
เธอมีความฝันที่จะเป็นล่ามได้ทุนไปศึกษาต่อในระหว่างการศึกษาเธอได้พบลูกชายรัฐมนตรีที่เป็นล่ามที่นั้น เขาทั้งฉลาดแต่ละวันของเธอไม่ง่าย พวกเขาทั้ง 2ทะเลาะกันจนกลายเป็นคนรักที่ให้การสนับสนุนอีกคนหนึ่ง เรื่องราวความรักของทั้งคู่ก็ได้เกิดขึ้น มาติดตามชมในซีรี่ย์ Les Interpretes ยอดรักนักแปล

 

 

 

Les Interprètes 2016
She had a dream of becoming an interpreter and received a scholarship to further her studies. During her studies she met the son of the minister who was an interpreter there. He's smart, her day is not easy, the two of them quarrel until they become lovers who support each other. The love story of the couple was born. Come and watch in the series Les Interpretes, the best love translator.

 

 

 

解释 2016
她梦想成为一名翻译,并获得奖学金继续深造。在她学习期间,她遇到了在那里担任翻译的牧师的儿子。他很聪明,她的日子并不好过,两人吵架直到成为互相扶持的恋人。两人的爱情故事就此诞生。快来观看最好的爱情翻译系列 Les Interpretes。