Kung Fu Panda Legends Of Awesomeness Vol.5 กังฟูแพนด้า ตำนานปรมาจารย์สุโค่ย ชุด 5

Kung Fu Panda Legends Of Awesomeness Vol.5 กังฟูแพนด้า ตำนานปรมาจารย์สุโค่ย ชุด 5

กังฟูแพนด้า ยังคงเป็นเรื่องราวของโป แพนด้าจิตใจดี ที่ในวัยเด็กกำพร้าถูกพ่อห่านเจ้าของร้านเกี๊ยวรับมาเลี้ยง หลงรักวิชากังฟู ได้รับการอบรมจากปรมาจารย์ชิฟู
เมื่อหมู่บ้านสันติถูกรังควาน เขาก็ออกโรงปกป้องเสมอ ครั้งนี้ต้องเดินทางไปไกลถึงหมู่บ้านจูนิเปอร์ เพื่อกำจัดวายร้าย คามิลเลี่ยน ที่เข้ามารุกรานและกดขี่ข่มเหงชาวเมือง แถมยังมีแผนครองทุกพื้นที่รวมไปถึงหมู่บ้านสันติด้วย โปจะสามารถขัดขวางแผนชั่วร้ายของคามิลเลี่ยนได้หรือไม่

功夫熊貓 延續阿波的故事。 熊貓有一顆善良的心 當他還是個孤兒時,他被餃子店老闆鵝爸爸收養。 愛上功夫 師父師父傳授
當桑蒂村受到騷擾時 一直都是他出來保護他,這一次,他竟然要跑到杜松村。 為了除掉入侵和壓迫城市人民的惡棍卡米利安。 此外,還有計劃佔領每個地區,包括桑蒂村。 阿寶能否阻止卡米利安的邪惡計畫?

“Gōngfū xióngmāo” yánxù ābō de gùshì. Xióngmāo yǒuyī kē shànliáng de xīn dāng tā háishì gè gū’ér shí, tā bèi jiǎozi diàn lǎobǎn é bàba shōuyǎng. Ài shàng gōngfū shīfu shīfu chuánshòu
dāng sāng dì cūn shòudào sāorǎo shí yīzhí dōu shì tā chūlái bǎohù tā, zhè yīcì, tā jìngrán yào pǎo dào dù sōngcūn. Wèile chú diào rùqīn hé yāpò chéngshì rénmín de ègùn kǎ mǐ lì’ān. Cǐwài, hái yǒu jìhuà zhànlǐng měi gè dìqū, bāokuò sāng dì cūn. Ā bǎo néng fǒu zǔzhǐ kǎ mǐ lì’ān dì xié’è jì huà?

Kung Fu Panda Legends Of Awesomeness Vol.5 กังฟูแพนด้า ตำนานปรมาจารย์สุโค่ย ชุด 5

Kung Fu Panda continues Po’s story. Panda with a good heart When he was an orphan, he was adopted by Father Goose, the owner of a dumpling shop. In love with Kung Fu Trained by Master Shifu
When Santi Village was harassed He always came out to protect him. This time he had to travel as far as Juniper Village. To get rid of the villain Camillian who invaded and oppressed the people of the city. Plus there are plans to dominate every area, including Santi Village. Will Po be able to thwart Camillian’s evil plans?