ชีวิตธรรมดาที่หายไปอย่างสิ้นหวัง JUVENILE DELINQUENCY (HOPE OR DOPE) 2022

เรื่องย่อ: ชีวิตธรรมดาที่หายไปอย่างสิ้นหวัง JUVENILE DELINQUENCY (HOPE OR DOPE) 2022
เรื่องราวของเด็กวัยรุ่นสาววัย 18 ปีที่มักจะถูกพ่อแม่ของเธอใช้ให้เป็นคนส่งยาเสพติด วันหนึ่งระหว่างที่กำลังส่งของตามปกติ บางสิ่งบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นจนทำให้เธอต้องหนีออกนอกเมือง จนได้พบกับกลุ่มวัยรุ่นเพื่อนใหม่และได้พบกับทุ่งที่เต็มไปด้วยต้นกัญชา

 

 

JUVENILE DELINQUENCY (HOPE OR DOPE) 2022
The story of an 18-year-old teenage girl who is often used by her parents as a drug dealer. One day while the delivery was being sent as usual. Something goes wrong that causes her to flee the city. until he meets a group of young people with new friends and meets a field full of cannabis plants

 

 

 

청소년 비행(희망 또는 마약) 2022
부모님이 종종 마약 딜러로 사용하는 18 세 십대 소녀의 이야기. 평소와 같이 택배를 보내던 어느 날. 그녀가 도시를 떠나게 만드는 문제가 발생합니다. 그가 새로운 친구들과 함께 한 무리의 젊은이들을 만나고 대마초가 가득한 들판을 만날 때까지