Judge Bao Academy Intrigue (2023) เปาบุ้นจิ้นกับโรงเรียนลึกลับ

เมื่อการสอบพระราชวังใกล้เข้ามา มีข่าวลือแพร่สะพัดใน Yingtian Academy ว่าผู้สอบถูกพาตัวไปโดยเจ้าแห่งยมโลก Yan Luo หลังจากได้รับจดหมายแปลกๆ จากอาจารย์ที่ปรึกษาที่น่านับถือของเขา ซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่ของสถาบันการศึกษา Bao Zheng ก็ออกเดินทางร่วมกับ Zhan Zhao เพื่อไขปริศนาภายใน อย่างไรก็ตาม สถาบันกลับกลายเป็นไม่ธรรมดา ครูใหญ่หายไป และนักเรียนก็เสียชีวิตทีละคน ล้อมรอบทั้งสถาบันการศึกษาในบรรยากาศที่น่าขนลุก ด้วยความมุ่งมั่นที่จะค้นหาที่ปรึกษาของเขาและหยุดยั้งการกระทำอันโหดร้ายของ Yan Luo Bao Zheng จึงสาบานว่าจะเปิดเผยความจริง ภายในกำแพงของสถาบัน Bao Zheng ได้พบกับหัวหน้างานที่น่ากลัว และได้เจอลูกสาวของอาจารย์ใหญ่ที่หายตัวไป ซึ่งเป็นเพื่อนสมัยเด็กของเขา เขาผจญภัยเพียงลำพังเข้าไปในห้องโถงทั้งสิบอันหนาวเหน็บและน่าสะพรึงกลัวของหยานหลัว เมื่อชิ้นส่วนของปริศนาเข้ามาใกล้มากขึ้น บุคคลและเหตุการณ์ที่ดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องกันก็ค่อยๆ เกี่ยวพันกัน ที่ทำให้ Bao Zheng ต้องประหลาดใจ นี่ไม่ใช่แค่การฆาตกรรมต่อเนื่องต่อเนื่องเท่านั้น แต่ยังเป็นการสมรู้ร่วมคิดที่ใหญ่กว่ามากที่ซ่อนอยู่ภายในราชสำนักของจักรพรรดิ…

As the palace examination drew near, there were rumors circulating in Yingtian Academy that the examinees were being taken away by the Lord of the Underworld, Yan Luo. After receiving a peculiar letter from his respected mentor, the academy’s principal, Bao Zheng set off with Zhan Zhao to unravel the mysteries within. However, the academy turned out to be anything but ordinary. The principal was missing, and students died one after another, enveloping the entire academy in an eerie atmosphere. Determined to locate his mentor and put a stop to Yan Luo’s murderous actions, Bao Zheng vowed to uncover the truth. Inside the academy’s walls, Bao Zheng encountered a menacing supervisor and crossed paths with the daughter of the missing principal, his childhood friend. He ventured alone into the chilling and horrifying Ten Halls of Yan Luo. As the pieces of the puzzle drew closer, seemingly unrelated individuals and events gradually intertwined. To Bao Zheng’s surprise, this was not merely a series of serial killings, but a much larger conspiracy hidden within the imperial court…

殿试临近,应天书院内传出考生被冥王阎罗带走的传闻。 包拯收到了他尊敬的导师、书院院长的一封奇怪的信后,与展昭一起出发去解开其中的谜团。 然而,这所学院却一点也不普通。 校长失踪,学生纷纷死亡,整个学院笼罩在一片诡异的气氛中。 包拯决心找到恩师,制止阎罗的凶杀行径,发誓一定要查出真相。 在学院的围墙内,包拯遇到了来势汹汹的主管,并与失踪校长的女儿、他的儿时好友发生了交集。 他独自一人闯入了令人毛骨悚然的阎罗十殿。 随着拼图的碎片越来越近,看似无关的个人和事件逐渐交织在一起。 让包拯惊讶的是,这不仅仅是一系列连环杀人案,而是朝廷内部隐藏着一个更大的阴谋……