บ้านเช่า บูชายัญ Home for Rent (2023)

บ้านเช่า บูชายัญ

ปริศนาบ้านเช่าสุดสะพรึง ทุกตีสี่ จะมีเสียงสวด คราบเลือด และการบูชายัญ! พบกับภาพยนตร์ที่ได้แรงบันดาลใจจากคดีสะเทือนขวัญ เมื่อผู้เช่า..คือพวกลัทธิประหลาดกำลังคุกคามครอบครัวเจ้าของบ้านเพื่อเอาชีวิตมาเป็นเครื่องสังเวย!

Home for Rent (2023)

Terrifying rental house puzzles Every 4am there will be moans, bloodstains and sacrifices! Meet the movie inspired by the suspenseful case. When the tenants.. are strange cults are threatening the landlord’s family to sacrifice their lives!

恐怖的出租房谜题每到凌晨四点就会有呻吟声、血迹和牺牲声! 来看看这部受悬疑案件启发的电影。 当房客……是奇怪的邪教时,他们威胁房东的家人牺牲自己的生命!