เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ Glory of Special Forces 2022

เรื่องย่อ :เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ Glory of Special Forces 2022 
หลังจากเรียนจบมัธยม เยี่ยนโพเยว่ (หยางหยาง) ได้สมัครเข้าร่วมกองทัพหน่วยรบพิเศษ เพื่อพิสูจน์ความสามารถให้พ่อของเขาได้เห็น และถึงแม้จะทำคะแนนระหว่างการฝึกได้สูงจนน่าตกตะลึง ผู้บังคับบัญชาหลี่เฉียง (อู๋เจี้ยน) ก็ยังไม่ยอมรับในตัวของเขาและส่งให้เยี่ยนโพเยว่ไปทำงานที่โรงครัว แต่ด้วยความตั้งใจทำหน้าที่จนมีผลงานที่โดดเด่น เขาก็ได้รับโอกาสให้กลับเข้าร่วมหน่วยรบและทำตามความฝันอีกครั้ง หลังจากผ่านสภาพแวดล้อมที่ลำบากและภารกิจที่หนักอึ้ง เยี่ยนโพเยว่ก็ตระหนักได้ถึงปัญหาของตัวเองที่ไม่ชอบทำงานเป็นทีม เขาได้เรียนรู้จากเพื่อนทหารจนในที่สุดก็เข้าใจความสำคัญของการทำงานเป็นทีม และกลายเป็นทหารหน่วยรบพิเศษที่ดีที่สุดคนหนึ่งของกองทัพ

 

 

 

Glory of Special Forces 2022 
After graduating high school, Yan Poyue (Yang Yang) enlisted in the Army Special Forces. to prove his father's ability to see And even with shockingly high scores during training Commander Li Qiang (Wu Jian) ​​still refused to accept him and sent Yan Poyue to work in the kitchen. but with the intention of acting until having outstanding resultsbut with the intention of acting until having outstanding results He was given the opportunity to join the army and pursue his dreams again. After going through difficult environments and heavy missions, Yan Poyue also realized his own problem of not working as a team. He learned from fellow soldiers until he finally understood the importance of teamwork. And become one of the best special forces soldiers in the army.