ผีเลี้ยงลูกคน Ghost Mother (2007)

ผีเลี้ยงลูกคน  (2007)
พี่ชายของเธอถูกฆ่าตายและทิ้งไว้ให้หลานสาวทั้ง 3 คนดูแล จากนั้นเธอก็ถูกฆ่าตายเช่นกันแต่ยังกลับมาดูแลลูกของพี่ชายเหมือนผี

 

Ghost Mother (2007)
Her brother is murdered and left for her 3 nieces and nephew to take care of. Then, she is murdered too but still come back to look after her brother’s child, as a ghost.