ผีหมอ หมอผี GHOST DOCTOR 2022

เรื่องย่อ : ผีหมอ หมอผี GHOST DOCTOR 2022
หลังจากเกิดอุบัติเหตุ ยองมินยังคงสับสนว่าเขาตายหรือยังมีชีวิตอยู่กันแน่ แล้วเขาก็ได้รู้ว่าร่างของตัวเองกำลังอยู่ในอาการโคม่า เมื่อเวลาใกล้หมดลง ยองมินต้องทำบางอย่างเพื่อช่วยชีวิตตัวเอง สิ่งหนึ่งที่แน่ชัดคือตัวตนทางจิตวิญญาณของเขาสามารถเป็นหนึ่งเดียวกับร่างกายของซึงทัก จากนั้นใครบางคนที่เรียกตัวเองว่า “พี่เตส” ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและเรียกยองมินว่าเป็นผีโคม่า

 

ผีหมอ หมอผี GHOST DOCTOR 2022
after an accident Youngmin was still confused whether he was dead or alive. Then he realized that his body was in a coma. when the time is running out Youngmin has to do something to save his life. One thing is certain, his spiritual being can be one with Seungtak’s body.Then someone who calls himself “Taes oppa” appears and calls Young Min a coma.

 

 

고스트 닥터 2022
사고 후 영민은 죽었는지 살았는지 혼란스러웠다. 그러다 자신의 몸이 혼수상태에 빠진 것을 깨달았다. 시간이 다 되었을 때 영민은 자신의 생명을 구하기 위해 뭔가를 해야 합니다. 한 가지 확실한 것은 그의 영적인 존재가 승탁의 몸과 하나가 될 수 있다는 것이다. 그때 자신을 태오빠라고 부르는 누군가가 나타나 영민을 혼수상태라고 부른다.