สี่ดรุณีแห่งลั่วหยาง Four Daughters of Luoyang 2022 บรรยายไทย

เรื่องย่อ : สี่ดรุณีแห่งลั่วหยาง Four Daughters of Luoyang 2022
นายท่านและฮูหยินผู้นำตระกูลกู้ที่ร่ำรวยที่สุดในเมืองลั่วหยางหายตัวไปอย่างกะทันหันเหลือเพียงบุตรีไว้สี่นาง อารองกู้เป็นตัวแทนฝ่ายญาติเปิดศึกแย่งชิงอำนาจกับบุตรีทั้งสี่แห่งตระกูลกู้ เขาร่วมมือกับตระกูลหลี่คู่แข่งทางการค้าบังคับให้คุณหนูใหญ่กู้รั่วรั่วสมรสกับหลี่ฉงบุตรคนรองของตระกูลหลี่ สูญเสียสิทธิ์การสืบทอด กู้รั่วรั่วใช้วิธีต่าง ๆ เอาชนะอารองโดยมีน้องสาวทั้งสามคอยช่วยเหลือ และได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับหลี่เค่อ บุตรคนโตของตระกูลหลี่ ทั้งสองใช้วิธีแต่งงานสองฝั่งเอาชนะแผนการชั่วร้ายของญาติ ๆ ท่ามกลางการต่อกรและความร่วมมือ ทั้งสองใกล้ชิดกันและครองรักกันในที่สุด

 

 

Four Daughters of Luoyang 2022
Master and Hu Yin, the richest Gu Clan Leader in Luoyang City, suddenly disappeared, leaving only four daughters. Rong Gu is the representative of his relatives, opening a battle for power with the four daughters of the Gu family. He teamed up with the rival Li Clan, forcing Young Lady Gu Ruo Ruo to marry Li Chong, the second son of the Li family. lost inheritance rightsGu Ruo Ruo uses various methods to defeat Second Uncle with the help of three sisters. and formed an alliance with Li Ke The eldest son of the Li family. The two resort to two-way marriages to overcome their relatives' evil plans amid battle and cooperation. The two eventually became close and loved each other.


 

洛陽四女2022
師父和洛陽城最富有的顧氏族長胡音突然失踪,只剩下四個女兒。容古是他的親戚代表,與顧家的四個女兒展開了權力爭奪戰。他與宿敵李家聯手,逼迫顧若若小姐嫁給李家二兒子李沖。失去繼承權的顧若若在三姐妹的幫助下,用各種手段打敗了二叔。並與李克家族的長子結盟。兩人在戰鬥與合作中訴諸雙向婚姻,以克服親戚的邪惡計劃。兩人最終變得親密,彼此相愛。