อาย ออฟ เดอะ สตอร์ม Eye of the Storm (2023)

อาย ออฟ เดอะ สตอร์ม Eye of the Storm (2023)

ทันทีที่ศัลยแพทย์ทรวงอก ดร. เซีย ถูกเรียกตัวกลับไปรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน การระบาดของไวรัสที่ไม่รู้จักทำให้โรงพยาบาลต้องเข้าสู่ภาวะปิดเมือง ดักจับ เซีย พร้อมกับผู้ให้บริการด้านการแพทย์ ผู้ป่วย และครอบครัวของพวกเขาอีกหลายร้อยคน

Right after thoracic surgeon Dr. Xia is called back to treat an emergency patient, an unknown virus outbreak forces the hospital to go into lockdown, trapping Xia, along with hundreds of healthcare providers, patients, and their families.

胸外科医生夏医生被召回治疗一名急诊患者后不久,一场未知病毒的爆发迫使医院进入封锁状态,导致夏医生以及数百名医护人员、患者及其家人陷入困境。