โคตรคนทีมมหากาฬ 4 Expend4bles (2023)

โคตรคนทีมมหากาฬ 4 Expend4bles (2023)
ด้วยอาวุธทุกชนิดที่พวกเขาถือได้ Expendables คือแนวป้องกันสุดท้ายของโลกและเป็นทีมที่ถูกเรียกเมื่อตัวเลือกอื่นๆ ทั้งหมดอยู่นอกเหนือโต๊ะ

 

 

 

 

โคตรคนทีมมหากาฬ 4 Expend4bles (2023)
Armed with every weapon they can get their hands on, the Expendables are the world’s last line of defense and the team that gets called when all other options are off the table.