Detective Conan The Movie The Fist of Blue Sapphire ยอดนักสืบจิ๋วโคนันเดอะมูฟวี่ ศึกชิงอัญมณีสีคราม (2019)

ยอดนักสืบจิ๋วโคนันเดอะมูฟวี่ ศึกชิงอัญมณีคราม (2019)

หลังจากได้รับการกู้คืนจากเรือโจรสลัดจมในศตวรรษที่สิบเก้านอกชายฝั่งสิงคโปร์

 

 

Detective Conan The Movie The Fist of Blue Sapphire  (2019)
After being recovered from a pirate ship sunk in the nineteenth century off the coast of Singapore.