Dark Harvest ดาร์กฮาร์เวสต์ (2023)

Dark Harvest ดาร์กฮาร์เวสต์ (2023)
ในเมืองเล็กๆ ทางตะวันตกตอนกลาง พิธีกรรมประจำปีอันแสนอันตรายเกิดขึ้นเมื่อฝันร้ายในตำนาน Sawtooth Jack โผล่ขึ้นมาจากทุ่งข้าวโพดและท้าทายเด็กวัยรุ่นในเมืองในการต่อสู้นองเลือดเพื่อเอาชีวิตรอด

 

 

 

 

Dark Harvest ดาร์กฮาร์เวสต์ (2023)
In a small Midwestern town, a deadly annual ritual unfolds when the mythical nightmare, Sawtooth Jack, rises from the cornfields and challenges the town’s teenage boys in a bloody battle of survival.