Cowboy Bebop- The Movie (2001)

Cowboy Bebop- The Movie (2001)
การระเบิดของผู้ก่อการร้ายปล่อยไวรัสร้ายแรงสู่มวลชน และมันก็ขึ้นอยู่กับทีมบีบอปที่ล่าเงินรางวัลเพื่อจับคนร้ายเลือดเย็น

 

 

 

 

 

Cowboy Bebop- The Movie (2001)
A terrorist explosion releases a deadly virus on the masses, and it’s up to the bounty-hunting Bebop crew to catch the cold-blooded culprit.