Catch and Release ปล่อยหัวใจให้พบรักใหม่ (2006)

Catch and Release ปล่อยหัวใจให้พบรักใหม่ (2006)
ผู้หญิงคนหนึ่งดิ้นรนที่จะยอมรับการตายของคู่หมั้นของเธอและความลับที่เขาเก็บไว้จากเธอในขณะที่เธอสร้างชีวิตใหม่

 

 

 

 

Catch and Release ปล่อยหัวใจให้พบรักใหม่ (2006)
A woman struggles to accept the death of her fiancé and the secrets he kept from her as she rebuilds her life.