วิญญาณอมตะ BULGASAL IMMORTAL SOULS 2021

เรื่องย่อ : วิญญาณอมตะ Bulgasal immortal souls

ซีรีส์ ที่จะเล่าเรื่องราวที่วนเวียนอยู่รอบๆ  2 ตัวละครหลัก อันได้แก่ มินซังอุน หญิงสาวที่วนเวียนกลับชาติมาเกิดใหม่ตลอดทั้ง 600 ปี โดยที่เธอสามารถจดจำทุกชาติที่เธอได้ใช้ชีวิตตลอดมาทั้งหมดได้ และจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับ ดันฮวัล ชายหนุ่มที่มีชีวิตอยู่ในฐานะของ บุลกาซัล สิ่งมีชีวิตในตำนานที่ถูกสาปจากสิ่งชั่วร้ายและดื่มเลือดเป็นอาหาร เขาใช้ชีวิตอย่างมนุษย์มาตลอดระยะเวลา 600 ปี แต่แล้วก็เริ่มจะสูญเสียเศษเสี้ยวความเป็นมนุษย์ไป หลังเวลาผ่านไปอย่างเนิ่นนาน เขาจึงมีความปราถนาที่จะล้างแค้นหญิงสาวที่ทำให้เขาต้องกลายเป็นสัตว์ประหลาดอย่างเช่นทุกวันนี้

Bulgasal immortal souls

The series will tell a story that revolves around two main characters, Min Sang-woon, a woman who has been reincarnated for 600 years, remembering all the lives she has lived in. all can It tells the story of Dan Hwal, a young man who lives as Bulgasal, a mythical creature cursed by evil and drinking blood.

불가살 불멸의 영혼

이 시리즈는 600년 동안 환생하여 자신이 살았던 모든 삶을 기억하는 두 명의 주인공 민상운의 이야기를 그린다. 악마의 저주를 받고 피를 마시는 신화 속의 생물 불가살로 살아가는 청년 단활의 이야기를 그린다. 그는 600년 동안 인간으로 살았지만 인간성의 일부를 잃기 시작했습니다.