บาบี้ Barbie Skipper and the Big Babysitting Adventure (2023)

บาร์บี้ Barbie- Skipper and the Big Babysitting Adventure (2023)
เมื่อธุรกิจรับเลี้ยงเด็กของเธอประสบความล้มเหลว สคิปเปอร์จึงรับงานช่วงฤดูร้อนที่สวนน้ำ ที่นี่เธอสามารถนำทักษะการเป็นพี่เลี้ยงเด็กไปใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว

 

Barbie- Skipper and the Big Babysitting Adventure (2023)
When her babysitting business takes a hit, Skipper takes a summer job at the water park. Here she can quickly put her skills as a nanny to good use.