บาร์บี้ Barbie (2023)

บาร์บี้ Barbie

บาร์บี้ต้องทนทุกข์ทรมานจากวิกฤตที่ทำให้เธอตั้งคำถามกับโลกและการดำรงอยู่ของเธอ

Barbie suffers a crisis that leads her to question her world and her existence.