Alone with Her ส่อง (2006)

Alone with Her ส่อง (2006)
ชายหนุ่มผู้เงียบขรึมแต่ไม่สบายใจนำชีวิตของหญิงสาวที่เขาหมกมุ่นอยู่ภายใต้กล้องจุลทรรศน์เสมือนจริง เมื่อเขาติดตั้งกล้องที่ซ่อนอยู่ทั่วบ้านของเธอ

 

 

 

 

Alone with Her ส่อง (2006)
A quiet but disturbed young man puts the life of a woman he’s obsessed with under a virtual microscope when he installs hidden cameras throughout her house.