คืนชีพ คืนยุติธรรม Again My Life 2022

เรื่องย่อ : คืนชีพ คืนยุติธรรม Again My Life 2022
ฮีอูเป็นอัยการที่ดังเรื่องการใช้วิธีสุดคลั่ง เขาเริ่มสอบสวนโจแทซอบ ชายผู้มีอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ และหลังจากนั้นเขาก็ตาย ทว่าผู้หญิงที่เขาได้เจอหลังความตายได้ให้โอกาสในชีวิตครั้งที่สองและให้เขากลับไปแก้แค้น

Again My Life 2022
Hee-woo is a prosecutor known for his crazy methods. He began to investigate Jo Tae Seob. The man with the highest authority to rule the country and after that he died But the woman he met after death gave him a second chance at life and had him return for revenge.

어게인 마이 라이프 2022
기발한 수법으로 유명한 검사 희우. 조태섭을 조사하기 시작했다. 나라를 다스릴 최고 권위를 가진 남자는 그 후에 죽었다. 그러나 사후에 만난 여자는 그에게 다시 한 번 살 기회를 주고 복수를 위해 돌아오도록 했다.