3 from Hell (2019)

3 from Hell (2019)
หลังจากแทบเอาชีวิตไม่รอดในคุก เผ่าหิ่งห้อยที่สติแตกก็ออกเดินทาง ปลดปล่อยระลอกใหม่ของการฆาตกรรม ความบ้าคลั่ง และความโกลาหล

 

 

 

 

 

3 from Hell (2019)

After barely surviving prison, the demented Firefly clan go on the run, unleashing a whole new wave of murder, madness and mayhem.