ไลโอโคตรแย้ยักษ์ 2022 Leio 2022

ไลโอโคตรแย้ยักษ์ 2022

เรื่องย่อ : Leio (2022) ไลโอโคตรแย้ยักษ์ เรื่องราวที่เกิดขึ้น ณ ดินแดนสุดแห้งแล้งแถบภาคอีสานในจังหวัดเลยประสบปัญหากับภัยแล้งเป็นประจำทุกปี จึงเกิดกลุ่มคนที่แย่งชิงการขุดเจาะหาแหล่งน้ำบาดาลเกิดขึ้นกลุ่มคนที่แสวงหาผลประโยชน์จากการขุดเจาะน้ำบาดาลที่จะสร้างรายได้ให้พวกเขาอย่างมหาศาล เพียงเพราะต้องการหาแหล่งน้ำบาดาลพวกเขาจึงต้องตระเวน เจาะ ขุด หาแหล่งน้ำให้ลึกลงไปถึงชั้นใต้ดิน แต่ใครจะรู้เลยว่าการขุดเจาะในครั้งนี้จะเปลี่ยนจากดินแดนสวรรค์ให้กลับกลายเป็นนรกในทันที เมื่อสัตว์ประหลาดร้ายสายพันธุ์ดึกดำบรรพ์ตื่นจากการจำศีลเพราะการถูกปลุกจากพวกเขานั่นเอง

Leio 2022

Synopsis : Leio (2022) A story that takes place in the most arid land in
the northeastern region of Loei Province, faces annual drought problems.
Therefore, a group of people who are usurping, drilling, finding groundwater sources,
people who seek benefits from groundwater drilling that will generate enormous income
for them.Just because they want to find a source of groundwater, they have to patrol,
drill, dig, find a source of water deep down to the basement. But who would have known
that this excavation would instantly turn from Heaven to Hell? When the monstrous creatures
of ancient species awaken from their hibernation by being awakened by them.