เอเจนซี่ Agency 2022

ละครเกี่ยวกับผู้หญิงที่กลายเป็นผู้บริหารหญิงคนแรกในกลุ่มและก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุด โดยมีฉากหลังเป็นเอเจนซี่โฆษณา โดยจับภาพชีวิตประจำวันของผู้ที่ใช้ชีวิตอย่างสงครามและเรื่องราวเบื้องหลังของอุตสาหกรรมได้อย่างสมจริง

An office drama depicting a woman who became the first female executive in her group to make her career beyond her first to the highest position. In the background of an advertising agency, it contains realistic stories of the daily lives of those who live a life like war and behind the scenes in the industry.

그룹 내 첫 여성 임원이 된 여성이 첫 번째를 넘어 최고위직에 오르는 모습을 그린 오피스 드라마. 광고 대행사를 배경으로 전쟁 같은 삶을 살아가는 이들의 일상과 업계의 비하인드 스토리를 현실감 있게 담았다.

geulub nae cheos yeoseong im-won-i doen yeoseong-i cheos beonjjaeleul neom-eo choegowijig-e oleuneun moseub-eul geulin opiseu deulama. gwang-go daehaengsaleul baegyeong-eulo jeonjaeng gat-eun salm-eul sal-aganeun ideul-ui ilsang-gwa eobgyeui bihaindeu seutolileul hyeonsilgam issge dam-assda.