สาธุ Sathu The Believers (2024)

สาธุ

ผู้ประกอบการอายุน้อยและมีความทะเยอทะยานสามคนต้องหาทางชำระหนี้จำนวนมากจากการเริ่มต้นธุรกิจที่ล้มเหลว เมื่อพวกเขาสะดุดกับโอกาส “ธุรกิจ” ที่คิดไม่ถึงซึ่งใช้ประโยชน์จากความเชื่อของผู้คนในศาสนาเพื่อเงิน
Sathu The Believers (2024)
Three young and ambitious entrepreneurs must find a way to repay a mountain of debt from their failed startup, when they stumble upon an unthinkable “business” opportunity exploiting people’s beliefs in religion for money.